Upoznaj Pharmu

Upoznaj Pharmu, 24 – 26. septembar

Online predavanja i radionice.
Prijave do 15. septembra.
Cena 2800 dinara.

Kongres „Upoznaj Pharmu“ organizuje se po treći put u organizaciji Studentskog parlamenta Farmaceutskog fakulteta, a uz podršku Farmaceutskog fakulteta.

Ovaj put kongres će biti organizovan od 24.-26. septembra online. Brucoši će pratiti predavanja preko Webex i Moodle aplikacije. Ovo će biti dragoceno iskustvo, s obzirom da ćete predavanja i deo praktične nastave usled epidemiološke situacije imati upravo preko ovih aplikacija.

Kongres obuhvata 12 predavanja, od kojih će 8 održati profesori Farmaceutskog fakulteta, a 4 studenti.
Na kongresu ćete saznati više o:
– prvoj godini studija, predmetima koje ćete slušati,
– online nastavi,
– sledljivosti predmeta u okviru studijskih programa i razlici između smerova,
– pretraživanju literature,
– bezbednom radu u laboratoriji,
– pravima i obavezama studenata, kako da komunicirste sa profesorima,
– Univerzitetu u Beogradu i mogućnosti međunarodne saradnje,
– studentskom organizovanju.

U toku kongresa biće organizivana posebna predavanja i radionice za studente oba smera.

Učescnici će dobiti celokupan materijal sa kongresa (u okviru priručnika za studije), kao i brojne pogodnosti besplatne članarine i popuste.

ONLINE PRIJAVA